top of page

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja henkilötietolain (523/99) 10 § ja 24 § mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laatimispäivämäärä: 25.5.2018

Viimeisin muutos: 17.12.2021

1. Rekisterinpitäjä

Viikin Taloustieteilijät ry
Taloustieteen laitos
Latokartanonkaari 5
PL 27, 00014
Helsingin yliopisto
 

2. Rekisterinpitäjän edustaja

Sihteeri Emma Tuomisto
emma.tuomisto@helsinki.fi
puh. 040 5598228

3. Rekisterin nimi

Viikin taloustieteilijät ry:n jäsenrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) 11§ vaatima jäsenrekisterin ylläpito, sekä ylläpitää kerhon jäsenien yhteystietoja.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

- täydellinen nimi (etu- ja sukunimi)
- sähköpostiosoite  
- kotipaikkakunta
- opintosuunta tai pääaine
- opintojen aloitusvuosi

- opintojen arvioitu päättymisvuosi

- opiskelijanumero

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan yhdistyksen jäseniltä ja jäseniksi hakevilta sähköisellä tai paperisella lomakkeella suoraan rekisteröidyltä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalle yhdistyksen jäsenyyteen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Muille tahoille tietoja ei luovuteta. Tietoja ei luovuteta tai säilytetä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

8. Tietojen säilytys ja käsittely

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Tietoja säilytetään sähköisessä muodossa pilvipalvelussa sekä Kide.appin tarjoamassa jäsenrekisterissä, jossa tiedot on suojattu asianmukaisin salasanoin ja käyttäjätunnuksin. Rekisteriin on pääsy vain Viikin taloustieteilijät ry:n hallituksen jäsenillä ja toimihenkilöillä.

Yhdistyksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä ja taloudenhoitajalla on oikeus päivittää rekisterissä olevia tietoja. Rekisterissä säilytetään vain Viikin taloustieteilijät ry:n jäsenten tietoja.

Rekisteröidyn tiedot poistetaan yhden (1) kuukauden kuluessa rekisteröidyn jätettyä eroilmoituksensa tai saatuaan erottamispäätöksen tietoonsa. Poikkeustilanteessa rekisteröidyn tietoja voidaan säilyttää pidempään. Tällöin rekisteröidylle ilmoitetaan pidennetystä säilytysajasta ja sen perusteista.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella Viikin taloustieteilijät ry:n jäsenrekisteriin rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Jäsenellä on myös oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Tietojen tarkistus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjän edustajalle. Rekisteröidyllä on velvollisuus osoittaa henkilöllisyytensä rekisterinpitäjän niin pyytäessä. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt käsitellään yhden (1) kuukauden kuluessa.

bottom of page