top of page

Ansiomerkkisäädös

1 § Ansiomerkki | Viikin Taloustieteilijät ry:llä on hopeinen ansiomerkki. Ansiomerkki on pyöreän muotoinen ja se on sidottu riipukseksi ainejärjestön värien mukaiseen nauhaan. 

 

Ansiomerkki myönnetään Viikin Taloustieteilijät ry:n entiselle tai nykyiselle jäsenelle poikkeuksellisen ansiokkaasta toiminnasta, joka on merkittävästi edistänyt ainejärjestön toimintaa. Kyseinen henkilö on tehnyt pitkäaikaista työtä yhdistyksen hyväksi tai hoitanut vastuunsa erityisen hyvin, ja näin edesauttanut yhdistyksen toimintaa, asemaa tai imagoa poikkeuksellisesti niin järjestön sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Ansiomerkki voidaan myöntää myös henkilölle, joka on yhdistykseen kuulumattomana toiminut erityisen ansiokkaasti yhdistyksen tai sen jäsenistön hyväksi. 

 

2 § Ansiomerkin myöntäminen | Ansiomerkin myöntämisestä päättää ainejärjestön hallituksen koolle kutsuma työryhmä. Hallitus pitää kirjaa merkin saaneista henkilöistä päivämäärineen ja lyhyine perusteluineen. Merkkien luovutuksen yhteydessä annetaan myös kunniakirja, josta käy ilmi ansiomerkin myöntämisen perusteet. 

 

3 § Ansiomerkin käyttö | Ansiomerkki on epävirallinen ansiomerkki ja sitä käytetään akateemisen kunniamerkin tavoin. 

 

4 § Ansiomerkin luovuttaminen | Ansiomerkki luovutetaan, mikäli mahdollista, Viikin Taloustieteilijät ry:n vuosijuhlilla. 

 

5 § Lisäykset ja muutokset 

Lisäyksistä ja muutoksista tähän merkkiohjesääntöön päättää yhdistyksen kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä annetuista äänistä. 

 

6 § Voimaantulo 

Tämä ansiomerkkisäädös on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 25.11.2019. 

Viikin Taloustieteilijät ry:n numeroidut ansiomerkit on myönnetty seuraaville henkilöille: 

 1. Sami Syrjälä. Perustajajäsen, ensimmäinen puheenjohtaja. Myönnetty 1.11.2019. 

 2. Teemu Seppälä. Perustajajäsen, ensimmäinen hallitus. Myönnetty 1.11.2019. 

 3. Jaakko Kaloinen. Perustajajäsen, ensimmäinen hallitus. Myönnetty 1.11.2019. 

 4. Heidi Karinkanta. Perustajajäsen, ensimmäinen hallitus. Myönnetty 1.11.2019. 

 5. Alina Anttila. Ansioitunut hallituksessa ja toimihenkilönä kolmella hallituskaudella. Myönnetty 1.11.2019. 

 6. Katja Lindell. Erityisen ansioitunut omassa tehtävässään. Myönnetty 1.11.2019. 

 7. Valtter Vuori. Vuosijuhlavuoden puheenjohtaja. Erityisen ansioitunut tehtävissään. Myönnetty 1.11.2019. 

 8. Petra Hautala. Erityisen ansioitunut omassa tehtävässään. Myönnetty 19.11.2021.

 9. Katariina Kemppainen. Toiminut erityisen ansioituneesti tapahtumavastaavana poikkeusoloissa. Myönnetty 19.11.2021.

 10. Maria Mattila. Pitkäaikaisesta työstä yhdistyksen jäsenten ja poikkitieteellisyyden eteen. Myönnetty 19.11.2021.

 11. Jaakko Jämsä. Pitkäaikaisesta työstä yhdistyksen jäsenten ja poikkitieteellisyyden eteen. Myönnetty 3.12.2022.

 12. Iida Vanha-Aho. Erityisen ansioitunut hallituksessa ja toimihenkilönä kolmella hallituskaudella. Myönnetty 3.12.2022.

 13. Meri Tuominen. Pitkäaikaisesta työstä yhdistyksen fuksikasvatuksen ja viestinnän kehittämisessä. Myönnetty 3.11.2023. 

bottom of page